Från blomma till burk

Från blomma till burk

 

Nektar blir honung

Bina samlar nektar från blommorna och bär hem den till kupan. De lägger den i celler gjorda av vax, och sedan tuggas nektaren om och om igen tills den har omvandlats till honung. När honungen fått perfekt vattenhalt täcker bina över cellen med ett vaxlock, och det är så vi ser att honungen är färdig.

Hur skördar man honungen?

Strax efter midsommar brukar man kunna ta honung första gången. Då går vi in i varje kupa och letar efter ramar med täckta celler. Är ramen täckt till 2/3 kan man ta den, och annars låter vi den antingen sitta kvar till höstskörden, eller så särskiljer vi den i slungningen så att dess innehåll hamnar i byttan med flytande honung. Vi skakar av alla bin och lägger ramarna i lådor som vi sedan transporterar ner till slungrummet. En ram full med honung väger ca 2,5 kg, så det är ganska tungt med en låda ramar!

I slungrummet avtäcker vi ramarna, dvs tar bort vaxlocken som bina satt för cellerna.Sedan stoppar vi ner fyra ramar i slungan, som fungerar som en centrifug.

När man kör slungan kastas honungen ur cellerna och landar på slungans väggar. Sedan rinner den ner på botten av slungan och vi kan tappa ur den i hinkar med hjälp av en kran. I ramen har vi från början satt i en vaxskiva och utifrån den har bina byggt ut celler på båda sidor av skivan. Därför måste man vända på ramen och slunga båda sidorna för att få ur all honung.

Med den slungade honungen kommer också vaxrester och lite annat skräp, och därför silas honungen i silar med olika maskstorlek.

Resultatet blir en slät, guldgul honung som kallas för flytande honung. Flytande honung är en delikatess men har en nackdel: den stelnar successivt och blir väldigt hård efter ca två månader (om den inte är värmebehandlad som den flytande honung man köper i affär). För att få honung med vanlig konsistens ympar vi den. Förenklat kan man säga att vi rör ner en burk med fast honung i det mesta av den flytande honungen. Sedan rör vi honungen i någon dag innan vi tappar upp den på burkar.

Ovan: Skillnaden mellan en täckt ram och en nyslungad ram

Under: Cellerna i den slungade ramen kan gå sönder, men det lagar bina när man stoppar in ramen i bikupan igen. Honungsresterna på ramen triggar igång binas nektarsamlande

Blir inte bina arga när man tar deras käk?

Jo ibland, särskilt på hösten när de ser sitt vinterförråd försvinna all världens väg. På hösten ger vi dem en massa sockervatten redan samma kväll som vi tagit deras honung. De drar ner sockervattnet i kupan och lägger det i celler som de sedan täcker över. De har alltså gott om mat under vintern trots att vi lagt beslag på hela sommarens samlade slit.

 

Nedan: De färgade cellerna är fyllda med pollen från olika växter

¤ Last updated: 4th of September 2017 ¤